Menu Zamknij

Wykaz publikacji

dr Anna Koronkiewicz-Wiórek

WYKAZ PUBLIKACJI

[stan na styczeń 2021]

I. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ I JEGO PRAWNYCH ASPEKTÓW ORAZ PRAW KOBIET W CIĄŻY

1. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE PRAWNYCH ASPEKTÓW MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ AKCESORIÓW DO KARMIENIA NIEMOWLĄT:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Nowe przepisy dotyczące marketingu mleka modyfikowanego, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1 (w druku)
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Kodeks WHO a prawo polskie. Wybrane kwestie w związku z prawną analizą wyników „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 1, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-1-2020/
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama i promocja mleka modyfikowanego nr 1, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2018/
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki, [w:] J. Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom CXII, Wrocław 2018, https://wuwr.pl/ppa/article/view/7690
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim. Krótki przewodnik, Kwartalnik Laktacyjny 2017, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2017/
 • A. Koronkiewicz–Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim, październik 2017, http://prawo.fpkp.pl/ – opracowanie na stronę internetową Fundacji Promocji Karmienia Piersią dotyczące reklamy mleka modyfikowanego w prawie polskim
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] A. Wesołowska, A. Aleksandrowicz, B. Baranowska (red.), Raport z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7637-482-6, http://bankmleka.pl/

2. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE PRAW KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ

3. INNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z KARMIENIEM PIERSIĄ:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersią – cz. 2. Wywiad z Hafiją, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1 (w druku)
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersiąCo warto wiedzieć o PKP?, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2020/

4. WARSZTATY, SZKOLENIA, WYKŁADY, UDZIAŁ W PANELACH DYSKUSYJNYCH ZWIĄZANYCH Z POWYŻSZĄ TEMATYKĄ:

 • Warsztaty online (live) pt. „Marketing mleka modyfikowanego – czyli jak się nam robi mieszankę z mózgu i jak z tym walczyć?”, Grono Wróżki Cycuszki, 24.11.2020 r.
 • Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Czy potrzebujemy pełnej implementacji „Kodeksu…”, żeby chronić karmienie piersią w Polsce?” podczas konferencji pt. „Analiza marketingu żywności dla niemowląt w trosce o ochronę karmienia piersią w Polsce – wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem narzędzia NETCODE” , Warszawa, 15.11.2019 r., nagranie z konferencji dostępne na stronie

https://www.youtube.com/

 • Wystąpienie w panelu dyskusyjnym pt. „Mleko modyfikowane wrogiem karmienia piersią” (współpomysłodawczyni i panelistka), organizowanym w ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią i Miesiąca Rodziny, Wrocław 3.06.2017 r.
 • Reklama mleka modyfikowanego w świetle prawa polskiego” (prezentacja w power point), wykład podczas Konferencji Szkoleniowej dla wolontariuszy Fundacji Promocji Karmienia Piersią i liderek Mlekoteki, Warszawa, 22.10.2016 r.
 • Prawa mamy karmiącej”, wystąpienie w ramach Mlekoteki, Wrocław, 3.06.2016 r.
 • Środki prawne w razie naruszenia praw w czasie porodu” (prezentacja w power point), wystąpienie w ramach Tygodnia Godnego Porodu, Wrocław, marzec 2016 r.

II. POZOSTAŁE PUBLIKACJE: PUBLIKACJE NAUKOWE Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO, CYWILNEGO, TURYSTYCZNEGO I INNE

1. Artykuły:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Ewolucja stanowiska polskiej doktryny i orzecznictwa w kwestii odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę w postaci zmarnowanego urlopu do roku 2016, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, https://ruj.uj.edu.pl/
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, Rejent 2009, nr 6
 • A. Koronkiewicz, Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia, [w:] B. Banaszak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXXVII, Wrocław 2008
 • A. Koronkiewicz, O podmiotowości cywilnoprawnej spółki cichej uwag kilka, [w:] E. Gniewek (red.), Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCIV, Wrocław 2008
 • A. Koronkiewicz, Przypadek źródłem solidarności? Aspekt teoretyczny i praktyczny zobowiązania in solidum, Przegląd Sądowy 2008, nr 1
 • A. Koronkiewicz, Umowa komisu – relikt prawa kupieckiego?, Edukacja Prawnicza 2007, nr 10
 • A. Koronkiewicz, Kontrowersje wokół handlu nieruchomościami – aspekt podatkowy, Rejent 2007 nr 9
 • A. Koronkiewicz, Czy osoba fizyczna może udzielić prokury?, Rejent 2007, nr 7 – 8
 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha w praktyce, Prawo spółek 2007, nr 7 – 8
 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha na tle prawa i doktryny, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 5
 • A. Koronkiewicz, Reaktywacja prawna spółki cichej, Radca Prawny 2007, nr 3
 • A. Koronkiewicz, O spółce cichej wcale nie tak cicho, Edukacja Prawnicza 2007, nr 3
 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha jako umowa sui generis, Rejent 2007, nr 1

2. podręczniki:

 • Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016, wyd. 4
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012, wyd. 3
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, wyd. 2
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, wyd. 1
 • A. Koronkiewicz, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008, wyd. 1
 • A. Koronkiewicz, Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy, Warszawa 2008

3. rozprawa doktorska:

 4. referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach naukowych:

 • Loss of holiday enjoyment in Polish Law, 5th IFTTA Europe Workshop 2012, Rostock (Germany), 20. 04. 2012 (referat oraz towarzysząca mu prezentacja power point w języku angielskim)
 • Ochrona interesów niemajątkowych konsumenta usług turystycznych w reżimie kontraktowym”, referat (prezentacja) na I Spotkaniu Studyjnym „Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenckim” w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 16. 01. 2010 r.
 • Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich”, referat na konferencji naukowej „Umowy w gospodarce turystycznej” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, 26. 05. 2009 r.
 • Zawody prawnicze dzisiaj i w przyszłości (wizualizacja zawodu). Zawód sędzia”, referat (prezentacja) podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 23. 09. 2008 r.