Menu Zamknij

Literatura

Poniżej przedstawiam literaturę (w trakcie uzupełniania) dotyczącą przede wszystkim prawnych aspektów karmienia piersią, a także praw kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu, a w zakresie niezwiązanym z prawem, również wybrane przeze mnie publikacje związane z karmieniem piersią (w tym zakresie podaję także linki z odesłaniem do wykazu stosownej literatury na innych stronach).

 PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ I JEGO PRAWNYCH ASPEKTÓW ORAZ PRAW KOBIET W CIĄŻY, W CZASIE PORODU I POŁOGU

[w trakcie uzupełniania]

 I. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ AKCESORIÓW DO KARMIENIA NIEMOWLĄT, W TYCH PRAWNYCH ASPEKTÓW TEGO MARKETINGU

 • I. Granheim, K. Engelhardt, P. Rundall, S. Bialous, A. Iellamo, B. Margetts, Interference in public health policy: examples of how the baby food industry uses tobacco industry tactics, „World Nutrition” 2017, vol. 8, issue 2, https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/155
 • International Baby Food Action Network, International Code Documentation Centre, Code Essentials 1: Annotated International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent WHA resolutions, Second Edition, ICDC Penang, Malaysia, January 2018
 • International Baby Food Action Network, International Code Documentation Centre, Code Essentials 2, Guidelines for Policy Makers on Implementing the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent WHA resolutions, Second Edition, ICDC Penang, Malaysia, February 2018
 • Koronkiewicz-Wiórek, Nowe przepisy dotyczące marketingu mleka modyfikowanego, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1 (w druku)
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Kodeks WHO a prawo polskie. Wybrane kwestie w związku z prawną analizą wyników „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 1, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-1-2020/
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama i promocja mleka modyfikowanego nr 1, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2018/
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki, [w:] J. Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom CXII, Wrocław 2018, https://wuwr.pl/ppa/article/view/7690
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim. Krótki przewodnik, Kwartalnik Laktacyjny 2017, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2017/
 • A. Koronkiewicz–Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim, październik 2017, http://prawo.fpkp.pl/ – opracowanie na stronę internetową Fundacji Promocji Karmienia Piersią dotyczące reklamy mleka modyfikowanego w prawie polskim
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] A. Wesołowska, A. Aleksandrowicz, B. Baranowska (red.), Raport z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7637-482-6, http://bankmleka.pl/;
 • G. Palmer, Polityka karmienia piersią, Warszawa 2011
 • C. Pereira, R. Ford, A.B. Feeley, L. Sweet, J. Badham, E. Zehner, Cross-sectional survey shows that follow-up formula and growing-up milks are labelled similarly to infant formula in four low and middle income countries, „Maternal and Child Nutrition” 2016, vol. 12,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12269/pdf
 • E.G. Piwoz, S.L. Huffman, The Impact of Marketing of Breast-Milk Substitutes on WHO-Recommended Breastfeeding Practices, „Food and Nutrition Bulletin” 2015, vol. 36, issue 4, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0379572115602174
 • N.C. Rollins, N. Bhandari, N. Hajeebhoy, S. Horton, C.K. Lutter, J. C. Martines, E.G. Piwoz, L.M. Richter, C.G. Victora, Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices?, Lancet 2016, Jan 30;387(10017), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26869576/
 • A. Szymecka-Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el.
 • WHO, The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes, Frequently Asked Questions, 2017 Update, http://www.who.int/

 

II. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE PRAW KOBIET W CIĄŻY, W CZASIE PORODU I POŁOGU ORAZ KOBIET KARMIĄCYCH PIERSIĄ

 

III. INNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z KARMIENIEM PIERSIĄ, KTÓRE POLECAM

 • artykuły związane z laktacją w Kwartalniku Laktacyjnymhttps://kwartalnik-laktacyjny.pl/wszytskie-numery-kwartalnika/
 • EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action (revised). European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Luxembourg, 2008, https://www.aeped.es/sites/default/files/6-newblueprintprinter.pdf
 • J. Gravson, Odstawieni. Ewolucja karmienia piersią. Historia kontrowersji, Warszawa 2017
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersią – cz. 2. Wywiad z Hafiją, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1 (w druku)
 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersiąCo warto wiedzieć o PKP?, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2020/
 • B. Królak-Olejnik, I. Błasiak, A. Szczygieł, Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation, J Int Med Res. 2017, vol. 45(6), https://doi.org/10.1177/0300060517720318
 • M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz (red.), Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, Kraków 2017

 

Zob. też wykaz literatury na stronie FPKP (https://fpkp.pl/polecana-literatura/) i Centrum Nauki o Laktacji (http://cnol.kobiety.med.pl/, zakładka PUBLIKACJE).